Návrh zákona o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, (zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů a sdílení přínosů z nich)

Předložený návrh zákona o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, (zákon o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z nich) (dále jen „návrh zákona“), je předkládán v návaznosti na povinnosti vyplývající ze závazků ČR v Evropské unii.

Úřad vlády