Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

Úřad vlády