Příroda a krajina České republiky - Zpráva o stavu 2009

Souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji přírody a krajiny České republiky. První komplexní zhodnocení stavu přírody a krajiny v dlouhodobějším časovém horizontu.

Stáhněte si...