Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Cílem předkládané novely nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, je zpřísnění číselných hodnot a zpřesnění popisu nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod, které ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem zemědělství bylo uloženo na základě usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 14. prosince 2015.

Úřad vlády