Předsednictví v Radě EU

Od 1. ledna do 30. června 2018 předsedá Radě EU Bulharsko. V oblasti životního prostředí k hlavním prioritám bulharského předsednictví patří oběhové hospodářství, ochrana klimatu, ekoinovace a provázanost právní úpravy (better regulation). Řádné zasedání Rady pro životní prostředí se uskuteční dne 5. března 2018 v Bruselu a 30. června 2018 v Lucemburku.

Kvůli zajištění kontinuity zavedla Lisabonská smlouva institut Tria – tří po sobě jdoucích předsednictví. Členy současného Tria řídící se společným osmnáctiměsíčním programem jsou Estonsko, Bulharsko a Rakousko.