Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace pro stavbu Silniční okruh kolem Prahy, úsek SOKP 511 Běchovice - D1

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace podané podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Silniční okruh kolem Prahy, úsek SOKP 511 Běchovice - D1" investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha

Stáhněte si...