Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS VII - Brno k záměru umístění stavby parkoviště pro stavbu Polyfunkční objekt Brno Veveří

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS VII - Brno k záměru umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst, vydaného podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu Polyfunkční objekt Brno Veveří investorovi Veveří Centre, s.r.o., dne 30.10.2015

Stáhněte si...