Vyhlášení programu na podporu projektů NNO pro rok 2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2016.

V rámci podprogramu budou podporovány výhradně neinvestiční projekty nestátních neziskových organizací.
Doba realizace podpořených projektů je ohraničena rokem 2016.

Minimální výše podpory je 30.000,- Kč, maximální výše podpory je 200.000,- Kč na jeden projekt, jedna organizace může podat maximálně 2 projekty.

Uzávěrka příjmu žádostí je 21. října 2015 ve 12:00 hodin.

Další podrobnosti podprogramu a formulář žádosti naleznete v připojených souborech.

Případné dotazy zodpoví odbor finančních a dobrovolných nástrojů, kontaktní osoba RNDr. Miloslav Novák, e-mail: miloslav.novak@mzp.cz.

Stáhněte si...