Podmínky udělení záštity Ministerstva životního prostředí

Záštitu může získat pouze akce, která je v souladu s prioritami a cíli MŽP – především problematiky životního prostředí a ochrany přírody.
O udělení záštity rozhoduje ministr, který má také právo již udělenou záštitu odebrat. Záštita platí po dobu trvání akce a její platnost zaniká ukončením akce. Záštita není spojena s finanční podporou ze strany MŽP.

  • Organizátor musí požádat o záštitu ministra písemně nebo emailem, a to v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však měsíc před zahájením akce.
  • Žádost musí obsahovat stručný popis akce nebo projektu, kontakt na organizátory včetně webového odkazu a v případě periodických akcí také reference úspěšnosti a návštěvnosti předchozích ročníků.
  • Záštitu organizátoři prezentují logem MŽP a textem typu „Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí“ na všech tištěných materiálech, případně na webových stránkách a ostatních elektronických materiálech, přičemž veškeré grafické návrhy musí předem schválit příslušný odbor MŽP (Samostatné oddělení tiskové a PR).
  • Organizátoři akce se zavazují bezplatně poskytnout prostor pro přímou prezentaci MŽP spojenou s tématem akce.