Platné právní předpisy a jejich výklady

Tato rubrika obsahuje souhrn právních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), které tvoří legislativu v oblasti ochrany životního prostředí v širokém slova smyslu. Právní předpisy jsou rozděleny do jednotlivých oblastí, které pokrývají jak předpisy spadající do tzv. horizontální legislativy (posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence znečišťování ap.), tak předpisy upravující ochranu jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda ap.). Jednotlivé právní předpisy jsou uvedeny ve formě úplného znění, tj. obsahují v sobě i později přijaté novely. Pracovní úplná znění těchto předpisů budou průběžně aktualizována tak, aby pokud možno vždy odpovídala platnému právnímu stavu. U jednotlivých právních předpisů jsou uvedeny výklady některých jejich ustanovení. Výklady jsou postupně doplňovány a aktualizovány.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

16.09.2014 - 22.09.2014 - Evropský týden mobility 2014


Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner