Plány oblastí povodí ČR

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a to prostřednictvím pořizování Plánu hlavních povodí České republiky a Plánů oblastí povodí, které obsahují programy opatření. Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, zpřístupněn Časový plán a program prací pro zpracování jednotlivých plánů oblasti povodí k připomínkám.

Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe je Povodí Labe, státní podnik ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého, Středočeského kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina, Magistrátem hlavního města Prahy a ústředními vodoprávními úřady.

Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Horní Vltavy je Povodí Vltavy, státní podnik ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského, Jihočeského, Plzeňského kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina a ústředními vodoprávními úřady.

Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Berounky je Povodí Vltavy, státní podnik ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského, Plzeňského, Karlovarského kraje a ústředními vodoprávními úřady.

Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy je Povodí Vltavy, státní podnik ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského, Jihočeského, Ústeckého kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina a ústředními vodoprávními úřady.

Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe je Povodí Ohře, státní podnik ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského, Plzeňského kraje a ústředními vodoprávními úřady.

Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Moravy je Povodí Moravy, státní podnik ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického, Zlínského kraje a ústředními vodoprávními úřady.

Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Dyje je Povodí Moravy, státní podnik ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského, Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického, Zlínského kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina a ústředními vodoprávními úřady.

Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Odry je Povodí Odry, státní podnik ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského, Olomouckého kraje a ústředními vodoprávními úřady.