Plány mezinárodních povodí

Podle článku 13.2 Rámcové směrnice zabezpečují členské státy, které sdílejí konkrétní mezinárodní povodí, zpracování jednoho mezinárodního plánu. Česká republika se v rámci aktivit Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje aktivně podílí na zpracování společných mezinárodních částí těchto 3 plánů: Plán Mezinárodní oblasti povodí Labe, Plán Mezinárodní oblasti povodí Odry, Plán Mezinárodní oblasti povodí Dunaje.

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že jsou k dispozici následující dokumenty:

Plánu Mezinárodní oblasti povodí Labe (ZIP, 10 MB ),
Plánu Mezinárodní oblasti povodí Odry (ZIP, 37 MB )
Plánu Mezinárodní oblasti povodí Dunaje (ZIP, 30 MB )