Oznámení návrhu plánu péče o NPR Koda

Publikováno: 02.11.2017

K návrhu plánu péče o NPR Koda na období 2018 - 2026 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 1. prosince 2017 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Plán péče:
Stáhněte si...
Přílohy
Tabulky:
Mapy:
Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
Stáhněte si...
  • M2 (PDF, 1 MB)
  • M2a (PDF, 2 MB)
  • M2b (PDF, 1 MB)
  • M2c (PDF, 1 MB)