Návrh plánu péče o NPP U Hajnice na období 2019 - 2028

Publikováno: 05.01.2018

K návrhu plánu péče o NPP U Hajnice na období 2019 - 2028 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 31. ledna 2018 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Stáhněte si...
Přílohy:
Tabulky:

Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich - součástí textové části

Mapy: