Oznámení návrhu na vyhlášení a plánu péče o NPR Chejlava

Publikováno: 31.05.2017

Oznámení (PDF, 192 kB) o zpracování návrhu na vyhlášení a plánu péče o NPR Chejlava na období 2019–2029

Návrh na vyhlášení:
Stáhněte si...
Přílohy
Plán péče:
Stáhněte si...
Přílohy
Tabulka:
Stáhněte si...
  • Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (PDF, 377 kB)
Mapy:
Stáhněte si...
  • Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území (PDF, 3 MB)
  • Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma (PDF, 3 MB)
  • Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů (lesnická mapa porostní) (PDF, 1 MB)
  • Příloha M4 – Lesnická mapa typologická (JPG, 2 MB)
  • Příloha M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů (PDF, 2 MB)