„Píšící seminář“ pro zájemce o program LIFE

Seminář je určen žadatelům o finanční podporu z programu LIFE, kteří budou předkládat svůj projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2017 (či 2018). Jedná se o další akci, kde je možné získat praktické informace o programu a o tom, jak se vyvarovat chyb při přípravě projektových návrhů. Hlavní témata? Správné vyplnění žádosti a koncipování projektového návrhu, časté problémy a omyly při psaní projektů, finanční otázky spojené s realizací projektových návrhů, příprava a administrace a hodnocení projektů LIFE.
Jako konzultanti budou k dispozici pracovníci národního kontaktního místa pro LIFE ČR a finanční odborníci z firmy Ernst&Young.

Na uvedenou akci se můžete registrovat prostřednictvím webového formuláře