BLAHNÍK Jan, RNDr.

vrchní ministerský rada
+420 267122390
jan.blahnik@mzp.cz