KRATOCHVÍLOVÁ Iva, Ing. DiS.

ministerský rada
+420 267123203
iva.kratochvilova@mzp.cz