Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště pro stavbu Černý Most III. P+R

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích míst, vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Černý Most III. P+R" investorovi Technická správa komunikací hl. m. Prahy dne 21.9.2015

Stáhněte si...