Oznámení o rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Publikováno: 19.12.2017

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že dne 19. prosince 2017 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2017/750/320, ve věci žádosti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., se sídlem Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, IČO: 000 27 006, týkající se povolení rozšíření pokusu s uváděním GM slivoní do životního prostředí a prodloužení platnosti stávajícího rozhodnutí čj. MŽP 96892/ENV/12 ze dne 13. listopadu 2012.

Stáhněte si...