Obaly

Obaly jsou neodmyslitelnou součástí celé řady výrobků. Jejich základním posláním je uchovat zboží v nezměněné kvalitě až do doby jeho spotřeby.

Z hlediska funkce je lze dělit na obaly „prodejní“ (dříve spotřebitelské), „skupinové“ a „přepravní“, z hlediska četnosti jejich používání na obaly jednorázové nebo opakovaně použitelné a z hlediska materiálu, ze kterého jsou vyrobeny např. na obaly plastové, skleněné, papírové či kombinované.

Legislativně je nakládání s obaly upraveno zákonemč. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mj. stanovuje práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob při uvádění obalů na trh či do oběhu, ukládá povinnost zpětného odběru obalů, stanovuje procentická množství obalových odpadů která musí být recyklována nebo využita, a dále také vymezuje základní pravidla pro nakládání s vratnými obaly. Zde např. ukládá prodejcům s prodejní plochou větší než 200 m2, povinnost nabízet nápoje ve vratných zálohovaných obalech, pokud již prodávají stejné nápoje v obalech nevratných.

Ve chvíli, kdy obal přestane plnit účel pro který byl vyroben, stává se z něj odpad. Mnohé obalové odpady jsou však velmi dobře využitelné a mohou dále sloužit jako vstupní suroviny pro zpracování jiných výrobků, například dalších obalů. Aby byl proces recyklace co nejúčinnější, je potřeba odpady z obalů třídit na jednotlivé složky podle jejich materiálového složení, tedy je odkládat v rámci odděleného sběru odpadů.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

16.09.2014 - 22.09.2014 - Evropský týden mobility 2014


Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE

20.09.2014 - 21.10.2014 - Anketa STROM ROKU


Moje magické místo - BanerEkofilm - Baner
Environmentální Helpdeskp - Baner

Předcházení vzniku odpadů - konference - Baner

Nová zelená úsporám - kalkulačka

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner