Návrh Plánu péče o CHKO Blanský les na období 2018-2027

Publikováno: 18.12.2017

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. K návrhu Plánu péče o CHKO Blanský les na období 2018 - 2027 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 18. ledna 2018 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Mapové podklady: