Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS IV - Chomutov k umístění stavby parkoviště pro stavbu "NEXEN TIRE ČESKÁ REPUBLIKA".

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS IV - Chomutov k umístění stavby parkoviště, vydaného podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rámci záměru stavby "NEXEN TIRE ČESKÁ REPUBLIKA", investorovi Nexen Tire Corporation Czech, s.r.o.., dne 21. 1. 2016.

Stáhněte si...