Informace o hydrometeorologické situaci v sobotu 7. 8. 2010 v 17:00 hod.

Meteorologická situace:

Počasí u nás ovlivňuje okluzní fronta spojená s brázdou nízkého tlaku vzduchu nad Polskem, která v neděli postoupí dále k severovýchodu. Kolem této fronty stále rotuje pás srážkové činnosti s maximy v severních Čechách. Srážková činnost bude dnes v první polovině noci pokračovat, místy se vyskytne v Čechách velmi vydatný déšť. Srážky budou od jihozápadu slábnout až během druhé poloviny noci na neděli.

V neděli se vyskytnou srážky už jen místy, zejména na severovýchodě území s denním úhrnem do 10 mm. Vzhledem k předpovídaným srážkám se do druhé poloviny dnešní noci nedá očekávat zlepšení povodňových stavů v zasažených oblastech. Místy budou hladiny toků dále stoupat, zejména na severu, západě a severovýchodě Čech v horských a podhorských oblastech a na Vysočině. Zde se mohou v závislosti na spadlých srážkách místy vyskytnout další SPA. Zlepšení situace lze očekávat od zítřejšího rána, kdy by měly srážky ustávat.

Hydrologická situace:

K 17. hodině se na území ČR vyskytuje 12 3. SPA a 12 2. SPA a řada 1. SPA. Zasažena je především horská oblast západních a severovýchodních Čech, zejména Liberecko a Ústecko.

Povodí Vltavy

3. SPA

Úhlava Klatovy – Tajanov

2. SPA

Klabava Hrádek

Sázava Světlá

Sázavka Josefodol

Povodí Ohře

3. SPA

Kamenice Srbská Kamenice

Ploučnice Benešov nad Ploučnicí

Ploučnice Stráž p/Ralskem

Mandava Varnsdorf

2. SPA

Bílina Trmice

Povodí Labe

3. SPA

Lužická Nisa Hrádek

Smědá Předlánce

Jeřice Mníšek

Smědá Frýdlant

Smědá Bílý Potok

Jizera Jablonec

Stěnava Meziměstí

2. SPA

Lužická Nisa Liberec

Kamenice Plavy

Jizera Dolní Sytová

Doubrava Pařížov

Doubrava Žleby

Povodí Moravy

2. SPA

Oslava Dolní Bory

Oslava VD Mostiště odtok

Balinka Baliny

Povodí Odry – bez SPA

Předpokládaný vývoj:

V průběhu dnešní první poloviny noci lze ještě očekávat intenzivní srážky, zejména v horských a podhorských oblastech východních, severních a západních Čech (Krkonoše, Jizerské hory, Liberecko, Krušné hory, Plzeňsko, Vysočina) s dosažením až 3. stupňů povodňové aktivity . Na ostatním území se předpokládá dosažení dalších 2. SPA a řady 1. SPA. Ve druhé polovině noci budou srážky slábnout a zítra ustávat s uklidněním situace na tocích.

Na Liberecku byla zaplavena řada domů a zasahovaly složky IZS a Armády ČR. V Libereckém kraji je vyhlášen od 15. hodiny stav nebezpečí pro celý kraj. Proběhla řada evakuací, často s nutnou pomocí vrtulníků ministerstva vnitra a Armády ČR nebo člunů HZS.

Od 17. hod. bude rozhodovat o vyhlášení stavu nebezpečí Ústecký kraj. V oblasti zasahují složky IZS, zahrnující 700 hasičů včetně dobrovolných hasičů, příslušníky Policie ČR a Armáda ČR s těžkou technikou – v pohotovosti je odřad AČR z Rakovníku.

Jsou potvrzena 3 úmrtí v souvislosti s povodněmi, další 1 zatím nepotvrzeno.

Přelila se přehrada Mlýnice na Frýdlantsku, nyní je upouštěna, obec pod přehradou byla preventivně evakuována. Podle sdělení Povodí Labe je přehrada v dobrém stavu a bezprostřední nebezpečí protržení nehrozí. Podle sdělení složek představitelů složek IZS bude nutná pomoc dalších speciálních oddílů AČR a oddílů HZS, včetně těžké techniky a vrtulníků. Prioritou v současné fázi je záchrana lidských životů.

Závěr:

Do zítřejšího rána bude srážková činnost, zejména v první polovině noci, pokračovat, uklidnění situace a ustávání srážek by mělo nastat postupně ve druhé polovině noci a v průběhu neděle.

Ministerstvo životního prostředí a jeho podřízená organizace Český hydrometeoro logický ústav situaci na tocích i předpovědi srážkové činnosti průběžně monitorují a koordinují vydávání informací pro krizové štáby a média, aby mohly podle nich reagovat a řídit záchranné a evakuační práce v jednotlivých oblastech republiky. Probíhá také nepřetržité informování a konzultace s pracovníky povodí. Ministr životního prostředí Pavel Drobil dostává každou hodinu aktuální informace a je v kontaktu s ministrem vnitra Radkem Johnem a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru Miroslavem Štěpánem.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP