Chceme bohatou přírodu. Dnes je mezinárodní den biodiverzity

Chceme bohatou přírodu. Dnes je mezinárodní den biodiverzity

22. květen tradičně připomíná význam biologické rozmanitosti, tedy přírodního bohatství Země zahrnující rozmanitost všech genů, druhů a ekosystémů. V letošním roce se podpora biologické rozmanitosti tematicky zaměřuje na začlenění ochrany biodiverzity do cestovního ruchu, který z pohledu globální ekonomiky představuje nejrychleji se rozvíjející odvětví. S přibližně 9 % světového hrubého domácího produktu přispívá celosvětově k jednomu z jedenácti pracovních míst. V některých rozvojových zemích představují příjmy z cestovního ruchu až 8 % HDP.

Rozmanitá, na biodiverzitu bohatá příroda je v mnoha ohledech velmi atraktivní a proto láká více turistů. Je prokázáno, že za odpočinkem jezdí turisté z 50 % do oblastí se značným přírodním bohatstvím. Zvýšený zájem turistů o přírodě blízká a atraktivní místa s sebou ale přináší i negativní dopady, které jsou spojeny zejména s nadměrnou zátěží prostředí v důsledku příliš vysokého počtu návštěvníků. Na druhou stranu cestovní ruch může přímo přispět k ochraně cenných přírodních oblastí a stanovišť prostřednictvím různých aktivit, ať už se jedná o zajištění finančních prostředků např. z výběru vstupného, využívání rekreačních aktivit pro management určitých typů stanovišť či zvyšování povědomí o významu biodiverzity prostřednictvím rozvinuté informační infrastruktury.

V ČR probíhá řada programů, podporujících realizaci projektů vedoucích ke zvýšení udržitelnosti cestovního ruchu. Ministerstvo životního prostředí, správy národních parků a AOPK ČR zajišťují osvětu a informování veřejnosti na celostátní, regionální i místní úrovni mnoha formami. Za nejúčinnější z nich návštěvníci považují terénní informační systémy. Od roku 2008 je budována síť návštěvnických středisek. AOPK ČR postupně naplňuje program „Dům přírody“, který nabízí návštěvníkům kompletní informační servis i kvalitní zázemí (více zde.)

K přírodě šetrný turismus tak může v mnoha ohledech přispět ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o významu biodiverzity a jejím udržitelném využívání. I přes realizovaná opatření a aktivity se na území České republiky nedaří zabránit dlouhodobému úbytku biodiverzity. A nejedná se pouze o postupné ubývání dříve běžných druhů, ale i o celkovou degradaci ekosystémů, za níž lze hledat např. stopy klimatické změny.

Ke zvýšení ochrany biologické rozmanitosti je třeba zvednout zájem o ni u co nejširší veřejnosti, protože doslova každý může svým způsobem přispět a zapojit se. To lze dokumentovat i na příkladech, které MŽP obdrželo během nejnovější soutěže. Každý v ní mohl prezentovat, jak konkrétně pomáhá udržovat biodiverzitu. V městském prostředí např. vytvářením tzv. komunitních zahrad, pěstování včel či participaci ve spolcích a sdružení, které se zaměřují na ochranu české fauny a flory. Vyhodnocení soutěže, stejně jako tipy na výlety do lokalit s pestrou biodiverzitou po celém území ČR, najdete na facebooku MŽP zde.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz