Na MŽP bude příští týden zasedat Rada Federace EUROPARC

Na MŽP bude příští týden zasedat Rada Federace EUROPARC

Ve dnech 17. - 19. 5. 2017 bude na Ministerstvu životního prostředí zasedat Rada Federace EUROPARC. Federace EUROPARC je největší evropskou asociací správců chráněných území. Sdružuje přibližně 400 organizací i jednotlivců z 36 evropských zemí. Jejími členy v ČR jsou všechny národní parky, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a od roku 2016 i MŽP.

Rada se setká s vedením MŽP, konkrétně náměstky ministra Vladislavem Smržem a Vladimírem Dolejským, řediteli všech čtyř českých národních parků - Pavlem Bendou, Janem Hřebačkou, Tomášem Rothröcklem, Pavlem Hubeným a ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem, stejně jako s prezidentem sekce EUROPARCu pro střední a východní Evropu Jakubem Kašparem ze Správy KRNAP. Členové vedení Federace EUROPARC také navštíví vybraná chráněná území přímo v hlavním městě a setkají se s vedením Magistrátu hlavního města Prahy i vybraných městských částí. Mimo standardních témat k jednání (jako např. strategické vedení Federace) bude Rada jednat především o implementaci Strategie EUROPARC a o sloučení s asociací Fedenatur (jehož částí je i přírodní park Draháň-Trója).

Jednání bude také příležitostí představit vedení federace EUROPARC český systém ochrany přírody a diskutovat o vzájemné spolupráci a podpoře na evropské úrovni.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz