Program švýcarsko-české spolupráce pomohl 2 miliony švýcarských franků životnímu prostředí ČR

Program švýcarsko-české spolupráce pomohl 2 miliony švýcarských franků životnímu prostředí ČR

V letech 2007 – 2017 získala Česká republika v rámci Fondu environmentální odbornosti dva miliony švýcarských franků na realizaci projektů v oblasti životního prostředí jako je Místní Agenda 21 nebo environmentální vzdělávání, kterými Ministerstvo životního prostředí podpořilo 33 projektů. Jednalo se například o projekty Počítáme s vodou II pro ZO ČSOP Koniklec na udržení dešťové vody v krajině s podporou 1,4 milionu korun, Společně k udržitelnému rozvoji II-Ochrana významné sídelní zeleně pro město Uherské Hradiště, který zahrnoval inventarizaci listnatých i jehličnatých stromů podpořenou 1,8 milionu korun, projekt Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví pro centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. Sluňákov, nabízející široké veřejnosti poznávání přírody netradičními způsoby s podporou 2,2 milionů korun.

„Ochrana životního prostředí a posilování občanské společnosti jsou dva z pěti specifických cílů Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem příspěvku z Fondu environmentální odbornosti bylo zvýšit kapacitu státní správy ve vybraných oblastech životního prostředí, posílit zkušenosti a znalosti českých environmentálních organizací a využít nové metody propagace ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje,“ řekl ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution), grantu Švýcarska podporujícího záměr Evropské unie snížit hospodářské a sociální rozdíly v nových členských zemích. Švýcarský příspěvek vycházel z Memoranda o porozumění mezi EU a Švýcarskem z roku 2006 a formou bilaterálních dohod poskytl granty ve výši 1,302 mld. švýcarských franků pro 13 nových členských států, které vstoupily do Evropské unie po 1. květnu 2004. V ČR tento program ukončila 3. května 2017 závěrečná konference v Ostravě.

Grant z Programu švýcarsko-české spolupráce pomohl na svět přibližně 400 různých projektů celkově za téměř 2,6 mld. korun, například pro dopravní infrastrukturu, životní prostředí, neziskový sektor, vědu a výzkum či podporu podnikání. Na více než 100 projektech se podílely i švýcarské organizace.

Kontakt pro více informací:
Oto Klikar
Oddělení programů Evropské unie, MŽP
Tel.: +420 731 690 237
E-mail: oto.klikar@mzp.cz