Ministr Brabec se sešel s bavorskou státní ministryní životního prostředí Ulrike Scharf a bavorským ministrem zemědělství Helmuthem Brunnerem

Ministr Brabec se sešel s bavorskou státní ministryní životního prostředí Ulrike Scharf a bavorským ministrem zemědělství Helmuthem Brunnerem

Hlavním tématem jednání mezi ministrem Richardem Brabcem a ministryní Ulrike Scharf byl Národní park Šumava v souvislosti s novou podobou zákona o ochraně přírody a krajiny a také výhled péče o tento národní park.

Diskuze se rovněž zaměřila na další společné téma, kterým je druhová ochrana a návrat živočichů do volné přírody. Některé z těchto druhů, jako např. vlk obecný, mohou způsobovat hospodářské škody, a proto je důležitá výměna zkušeností obou zemí. Konkrétnosti k tomuto tématu projednají na nadcházejícím setkání bavorští, sasští a čeští experti na ochranu přírody.

Obě delegace ocenily velmi úspěšnou projektovou spolupráci NP Šumava a NP Bayerischer Wald zahrnující projekty v oblasti biodiverzity, rekultivace krajiny či elektromobility. Bavorská ministryně také informovala o přípravě fotografické výstavy s tematikou NP Šumava, která bude otevřena na podzim v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Bavorsko v Praze a o Týdnech přátelství plánovaných na rok 2023 v Selbu.

S bavorským ministrem zemědělství a lesnictví Helmutem Brunnerem hovořil ministr Brabec o potenciálu budoucí spolupráce podél státní hranice. Společné projekty napomáhají ochraně přírody a rozvoji šetrné turistiky v regionu. Česká strana současně informovala o chystaných krocích v rámci NP Šumava a o změnách v zákoně o ochraně přírody a krajiny, které mohou Bavorsko zajímat. Oba ministři rovněž velmi pozitivně hodnotili přínosnou spolupráci NP Šumava a NP Bayerischer Wald.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz