Plastové tašky zdarma končí

Plastové tašky zdarma končí

Prezident podepsal novelu zákona o obalech. Ta od 1. ledna 2018 zavadí povinné zpoplatnění plastových tašek pro zákazníky v obchodech. Povinnost zpoplatnění se nevztahuje na tenké sáčky, které nedosahují svojí tloušťkou 15 mikronů a plní hygienickou funkci, tedy běžně se používají například na zeleninu či rohlíky. Cenu za plastovou tašku si mohou prodejci stanovit sami, po spotřebiteli však musí požadovat minimálně cenu, která pokryje pořizovací náklady této tašky.

Cílem novely je motivovat spotřebitele, aby si na nákupy nosili vlastní opakovaně použitelné tašky a nepoužívali pokaždé tašky nové. Zpoplatnění plastových tašek v ČR zavedla již dobrovolně v posledních několika letech většina velkých obchodních řetězců s potravinami, což se významně promítlo do snížení jejich spotřeby. MŽP očekává, že pokud bude zpoplatnění plastových tašek zavedeno ve všech prodejních odvětvích, tak spotřeba dále významně poklesne. Ministerstvo touto změnou zároveň do českého práva zavádí povinnosti vyplývající z nových evropských předpisů.

Novela také zužuje působnost ustanovení, v němž je osobám uvádějícím do oběhu nápoje v nevratných zálohovaných obalech, stanovena povinnost nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud na trhu takové varianty existují. Kvůli nízké poptávce po vratném sklu ze strany spotřebitele např. v oblasti vod a limonád se často obchodníci potýkali s problémem s expirační lhůtou nápojů ve vratných zálohovaných obalech. Nově se toto ustanovení bude vztahovat pouze na tři nejběžnější druhy piva, neboť je u nich u spotřebitelů stále silná poptávka po vratných skleněných láhvích.

Zákon rovněž zavádí nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu pro jednotlivé roky až do roku 2020, kdy má být zrecyklováno 70 % obalů uvedených na trh v ĆR a celkově využito 75 %. Současné znění zákona totiž tyto cíle stanovuje pouze do roku 2016. Dále novela zlepšuje některé kontrolní mechanismy, např. nově umožňuje Generálnímu ředitelství cel poskytovat údaje MŽP a ČIŽP o dovozu obalů na jejich vyžádání. Dále upravuje způsob ohlašování dat autorizovaných obalových společností a správu poplatků za vedení v tzv. Seznamu osob, ve kterém jsou registrovány povinné osoby samostatně plnící povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz