I Slovinsko vnímá sucho jako hrozbu. Do své ústavy loni zaneslo právo na pitnou vodu

I Slovinsko vnímá sucho jako hrozbu. Do své ústavy loni zaneslo právo na pitnou vodu

Ministr Richard Brabec se dnes setkal s ministryní životního prostředí a územního plánování Slovinské republiky Irenou Majcen. Hlavním tématem jejich jednání byla problematika vody, proto slovinská delegace při své jednodenní návštěvě absolvovala také prohlídku Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M., který se specializuje na řešení otázek sucha, nedostatku vody i na adaptaci na změnu klimatu.

Slovinsko šlo stejně jako ČR v minulém století cestou odvodňování krajiny a tato opatření se promítla ztrátou značné části mokřadů a retenční schopnosti krajiny. Slovinsko vnímá sucho jako velkou hrozbu, a proto v roce 2016 zaneslo do své ústavy články ustanovující, že každý má právo na pitnou vodu, že nikdo není její vlastníkem, voda je výlučným vlastnictvím státu, a že využití vody k pitným účelům má přednost před jiným využitím.

Slovinsko se připravuje stejně jako ČR na očekávané změny klimatu a klade důraz na zachycování srážkové vody. Značný potenciál vidí v konkrétních projektech připravovaných v rámci Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje a v makroregionální strategii EU pro Dunaj.

Ministr Brabec a slovinská ministryně Majcen se při debatě věnovali také problematice posuzování vlivů na životní prostředí a transpozici revidované směrnice EIA. Důležitým tématem byly dále odpady a odpadové hospodářství. Slovinsko zavedlo do zákona povinnost pro občany třídit recyklovatelný odpad.

Jednání ministrů rovněž potvrdilo potenciál spolupráce v environmentálních agendách Evropské unie.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz