Izraelská inspirace pro rozvoj vodohospodářství v ČR

Izraelská inspirace pro rozvoj vodohospodářství v ČR

Ministr Richard Brabec dnes v Jeruzalémě jednal se svým izraelským protějškem Zeevem Elkinem. Cesty do Izraele se dále zúčastnili náměstci Vladislav Smrž a Jan Kříž a odborníci na problematiku vodního hospodářství. Boj proti suchu a vodní hospodářství byly hlavními tématy jednání. To navazuje na dlouhodobou spolupráci s Izraelem v této oblasti. MŽP v současnosti realizuje řadu programů s cílem zabránit neblahým dopadům sucha, které se v posledních letech objevuje stále častěji.

Zkušenost se závlahovými systémy, znovuvyužitím odpadních vod nebo s účinným zadržováním dešťové vody mohou být inspirací také pro české prostředí. Zajímavé z českého pohledu mohou být do budoucna systémy distribuce pitné vody, ale také bezpečnostní aspekty transportu vody. Oba ministři při jednání diskutovali rovněž o odpadovém hospodářství a snížení znečištění ovzduší ve městech, tedy o velmi aktuálních problémech pro všechny světové metropole. Ministr Zeev Elkin byl rovněž pozván k návštěvě České republiky v červnu tohoto roku, kdy se v Ostravě uskuteční 6. ministerská konference „Životní prostředí a zdraví“.

Česká delegace následně navštívila čistírnu odpadních vod Shafdan a další vodohospodářská zařízení. Na závěr své cesty do Izraele se ministr Brabec setkal se zástupci tamních vodohospodářských společností.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz