Na oběžnou dráhu Země odstartuje pátá družice programu Copernicus. Zajistí další snímky a data o životním prostředí

Na oběžnou dráhu Země odstartuje pátá družice programu Copernicus. Zajistí další snímky a data o životním prostředí

Z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně 7. března (zítra) v brzkých ranních hodinách odstartuje již pátá družice z evropského programu Copernicus pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti. Sentinel 2B je párovou družicí k Sentinelu 2A, která byla na oběžnou dráhu Země vypuštěna v červnu 2015 [1]. Družice budou obíhat kolem Země v páru, což zajistí, že snímky pevniny, moří ale i polárních oblastí budou dodávány s dvojnásobnou frekvencí, tedy 10denní interval se zkrátí na 5 dní. Start družice ve 2:49 hodin středoevropského času je možné sledovat zde.

Družice Sentinel 2A a 2B budou společně pořizovat multispektrální optická data s vysokým rozlišením, a to s pětidenním odstupem od jejich pořízení, zatímco nyní jsou data zasílána s frekvencí 10 dní. Data z družic Sentinel 2 jsou svými parametry ideální pro monitorování vegetace, např. jejího aktuálního zdravotního stavu nebo klasifikace lesních porostů a mapování krajiny. Družice Sentinel 2 navazují na data z misí SPOT [2] a Landsat [3]. Jsou vybaveny laserovým komunikačním terminálem, díky kterému mohou využívat systém ERDS (European Data Relay System) [4], umožňující získat obrazová data ve 13 pásmech s prostorovým rozlišením 10, 20 a 60 metrů v závislosti na vlnové délce. Celková šířka záběru je 290 km. Předpokládá se široké využití dat v oblasti životního prostředí, zemědělství, krizového řízení, přírodních katastrof či při humanitárních operacích. Ideálně poslouží např. při monitorování lesních požárů, dlouhodobého sucha apod.

Od roku 2014, kdy program Copernicus přešel do plné operační fáze, je možné bezplatně a na principu plné otevřenosti využívat data poskytovaná všemi družicemi programu. V současné době jsou na oběžné dráze celkem 4 družice (Sentinel 1A, 1B, 2A a 3A), Sentinel 2B bude tedy již pátou družicí, která bude na oběžné dráze snímkovat naši planetu. V následujících letech je v plánu postupné vypuštění dalších 7 družic: Sentinel 3B, 4A, 4B, 5P, 5A, 5B a 6A.

Gestorem programu Copernicus v České republice je Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem dopravy. Realizaci programu v ČR zajišťuje mezirezortní pracovní skupina Národní sekretariát GEO/Copernicus. Data a snímky z družic z programu Copernicus mají široké spektrum využití. Slouží jednak ke sledování změny stavu životního prostředí a průběhu klimatické změny, protože se zaměřují na monitoring hladin oceánů, prudkých změn počasí či bouří, vývoje stavu pralesů, pohybu ledovců. Využití dat je možné i pro krizové řízení v případě živelních i jiných katastrof a velký potenciál mají např. i pro zemědělství, kde mohou snímky polí s pěstovanými plodinami sloužit k nastavení odpovídajícího managementu [5].

ESA spustila velmi rozsáhlou kampaň ke startu S2B a nezapomněla ani na nejmladší příznivce pozorování Země. Do 31. března 2017 se mohou děti účastnit soutěže ESA na téma „Sentinel 2B“ a přispět tak například svými kresbami. Více informací o soutěži najdete zde..

O programu Copernicus

Program Copernicus je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti. Jeho gestorem v České republice je Ministerstvo životního prostředí v úzké spolupráci s Ministerstvem dopravy. Koordinace na národní úrovni je řešena Národním sekretariátem GEO/Copernicus. Družice Sentinel se zaměřují na snímkování zemského povrchu, ale také na služby, které napomáhají v rozhodování v oblasti životního prostředí zejména v oblastech globální klimatické změny, krizového řízení a bezpečnosti, využití území, sledování atmosféry a oceánů.

Poznámky:

[1] Více o družici Sentinel 2A zde a také zde.

[2] Více zde.

[3] Více zde.

[4] Více k ERDS zde.

[5] Video ESA zveřejněné minulý týden ukazuje příklad využití dat v zemědělství: najdete zde.. Další příklady praktického využití dat z družic Sentinel 2 (A/B) lze najít na oficiálním webu ESA.

Kontakty pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz