Setkáním ministrů životního prostředí České a Slovenské republiky zahajují oba resorty aktivnější spolupráci

Setkáním ministrů životního prostředí České a Slovenské republiky zahajují oba resorty aktivnější spolupráci

15. února 2017 proběhlo setkání ministra životního prostředí Richarda Brabce s ministrem životního prostředí Slovenské republiky László Sólymosem.

Ministři si vyměnili především zkušenosti s přípravou nové či úpravami stávající legislativy pro nakládání s odpady. Diskutovali mimo jiné o nastavení poplatků za ukládání odpadů na skládky, taky aby motivovaly k vyššímu třídění odpadů. Zároveň oba ministři probírali zkušenosti se zajištěním a rozšiřováním funkční sítě pro třídění odpadů, dostupné pro občany ve všech městech a obcích. Shodli se, že je nutné také vyřešit koncovku pro nakládání s vytříděným odpadem, zahrnující zpracovatelská zařízení a uplatnitelnost recyklovaných výrobků na trhu.

Ministři rovněž hovořili o problémech s aplikací zákona o EIA a rámcové směrnice o vodách.

S ohledem na množství témat, kde je užitečné si vzájemně vyměňovat zkušenosti a spolupracovat při vyjednávání v rámci EU, se shodli na zintenzivnění spolupráce na úrovni expertů v dalším období. K této spolupráci napomůže i pravidelné setkávání v rámci Česko-slovenské komise pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, která se poprvé sešla v den, kdy proběhlo setkání ministrů.

V rámci jednání Komise si zúčastnění obou států vyměnili řadu důležitých a detailních informací k implementaci legislativy k biodiverzitě, k zákonu a nové směrnici EIA, oběhovému hospodářství, vodnímu hospodářství a spolupráci na EU a multilaterální úrovni. Druhé setkání Komise se uskuteční na Slovensku.

Kontakty pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz