Setkání MŽP s velvyslanci

Setkání MŽP s velvyslanci

Dnes proběhlo výroční setkání Ministerstva životního prostředí s velvyslanci a vysokými představiteli ambasád ve Staré čistírně odpadních vod v Praze - Bubenči. Ministerstvo životního prostředí prezentovalo své klíčové úspěchy za rok 2016 a výhled na letošní rok. Mezi prioritami mimo jiné uvedlo oblast vodního hospodářství, ochrany ovzduší, klimatické změny a infrastrukturních projektů.

Představitelé zahraničních zemí byli informováni o prevenci nedostatku vody a ochraně půdy před erozí. Ministerstvo zde prezentovalo i přírodě blízká opatření a řešení ve prospěch krajiny programu Nová zelená úsporám i informace o celostátních kotlíkových dotacích. Ty by měly plošně ulevit od znečištění způsobeného lokálními topeništi a zlepšit tak celkovou kvalitu ovzduší v ČR.

Velvyslanci byli ujištěni o tom, že Česká republika bude i nadále aktivní v mezinárodních organizacích, kde se podílí na vyjednávání globálních politik spojených s klimatickou změnou či implementaci Cílů udržitelného rozvoje.

Jako příklad úspěšné rezortní organizace představilo MŽP Českou geologickou službu. Ta poskytuje výsledky systematického geologického mapování a průzkumu jak státní správě, tak i zainteresované veřejnosti. Díky zkušeným expertům se Česká geologická služba podílela na mnoha úspěšných projektech po celém světě.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz