Program péče o krajinu přijímá nové žádosti. Vloni podpořil na 700 projektů za 40 milionů korun, jen na handicapovaná zvířata z něj šlo 12 milionů

Program péče o krajinu přijímá nové žádosti. Vloni podpořil na 700 projektů za 40 milionů korun, jen na handicapovaná zvířata z něj šlo 12 milionů

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy. Díky nim bylo v roce 2016 dotací podpořeno na 700 projektů v celkové výši 40 milionů korun.

Program péče o krajinu slouží k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny. Jeho prostřednictvím Ministerstvo životního prostředí dotuje projekty, které není možno podpořit z jiných zdrojů, jako drobný management a další neinvestiční jednoletá opatření jako např. kosení luk, ale i péči o trvale zraněné a také o handicapované živočichy, aby se mohli vrátit do volné přírody.

Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí je fyzická osoba či právnická osoba, která má právní vztah (vlastnický nebo nájemní) k pozemkům, na nichž má být dané opatření realizováno.

Výši přiznaných finančních prostředků lze přiznat až do 100 % uznaných nákladů a zároveň nejvýše do 250 000 Kč.

Žadatelem v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je fyzická či právnická osoba, která zajistí péči o zraněné a handicapované živočichy prostřednictvím akreditované záchranné stanice v souladu se stávajícím zákonem o ochraně přírody a krajiny. Výše přiznaných finančních prostředků dosáhnout až 100 % uznaných nákladů.

Žádosti je možné podávat do 6. února 2017.

Více informací o výzvě najdete na stránce programu PPK.

Kontakt pro média:

Dominika Pospíšilová
tiskové oddělení MŽP
Tel.: +420 602 656 403
E-mail: dominika.pospisilova@mzp.cz