15. zasedání Česko-německé společné komise pro životní prostředí

15. zasedání Česko-německé společné komise pro životní prostředí

Ve dnech 11. – 12. ledna 2017 se v Praze konalo již 15. zasedání Česko-německé společné komise pro životní prostředí. To se koná pravidelně na základě mezinárodní smlouvy již od roku 1997. Německou delegaci vedl státní tajemník Spolkového ministerstva životního prostředí Jochen Flasbarth, českou pak náměstek Vladislav Smrž. Setkání se zúčastnili také zástupci sousedních spolkových zemí Saska a Bavorska.

Mezi hlavní témata jednání patřila ochrana přírody a společné programy na ochranu ohrožených druhů podél státních hranic, dále pak posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a rovněž ochrana ovzduší. Opět tak došlo například k diskusi o nízkoemisních zónách, se kterými zatím České republice zkušenost chybí.

V rámci dalšího tématu, ochrana klimatu, ČR informovala o svých pozicích před zásadními jednáními v rámci EU a také o chystaném dalším jednání česko-německé pracovní skupiny pro klima. Obě strany dále nabídly nové možnosti projektů v oblasti čisté mobility a nových ekologicky šetrných technologií. V rámci jednání byly také prezentovány zkušenosti vybraných realizátorů projektů.

Německá strana byla také informována o proběhnuvší sanaci koryta řeky Labe. Následně byla obecně zhodnocena rozsáhlá spolupráce obou zemí na hraničních tocích a v rámci společné péče o řeku Labe. Pozornost byla věnována také chystané návštěvě spolkové ministryně životního prostředí Barbary Hendricks v ČR, která se má uskutečnit v červnu tohoto roku.