Do Znojma se sjela stovka odborníků. Hodnotí čtvrtstoletí existence Národního parku Podyjí

Do Znojma se sjela stovka odborníků. Hodnotí čtvrtstoletí existence Národního parku Podyjí

Odborníci z oblasti přírodních i společenských věd dnes ve Znojmě na konferenci „Národní park Podyjí – 25 let očima vědy“ představují výsledky svých bádání a hodnotí čtvrtstoletí existence národního parku a kvalitu péče o toto chráněné území. Konferenci zahájil ministr životního prostředí Richard Brabec. Desítka organizací a obcí také v podvečer podepíše memorandum o přípravě Podyjské oblasti tmavé oblohy. Bude to jeden z prvních kroků k jejímu vyhlášení.

Národní parky by podle ministra Brabce měly být přijímány především regiony, ve kterých se nachází. „Přeji proto Podyjí, aby po další léta existence udržel své příznivce a spokojené návštěvníky,“ řekl ve své úvodní řeči. Zdůraznil také konzistenci ve vedení národních parku. Správy parků by podle něj neměly podléhat politickým tlakům.

Podle ředitele Správy Národního parku Podyjí Tomáše Rothröckla došlo za posledních pětadvacet let k významnému posunu v poznání a v odpovídající ochraně celého území. „Jen od založení parku zde odborníci provedli stovky výzkumných a monitorovacích prací. Péče o národní park je tak jasně daná a odborně podložená. Cením si toho, že již čtvrtstoletí kráčíme jedním směrem a dodržujeme stejné principy péče o Podyjí," uvedl ředitel Správy parku Tomáš Rothröckl. Do Znojma se na konferenci sjela zhruba stovka odborníků z celé České republiky i sousedního Rakouska. Právě spolupráce s kolegy z partnerského Národního parku Thayatal je jedním z klíčových prvků péče o přeshraniční území Podyjí. Výsledky společnému výzkumu a součinnosti při správě území na konferenci popsal Christian Übl z partnerského národního parku.

Důležitým okamžikem večerního programu se stane podpis Memoranda Podyjské oblasti tmavé oblohy. Jeho signatáři, mezi kterými je šest obcí Podyjí, Správa parku, firma E.ON i Česká a Znojemská astronomická společnost, se zavazují usilovat o ochranu vymezeného prostoru před světelným znečištěním, sdílet za tímto účelem potřebné informace a dobrovolně přispívat dle svých možností k naplňování účelu oblasti tmavé oblohy. „Memorandum je prvním krůčkem k vyhlášení celé oblasti, jejíž hranice by od Znojma mohly sahat až ke Slavonicím. V roce 2017 bychom chtěli projekt Podyjské oblasti tmavé oblohy začít projednávat s dalšími úřady krajů i obcí a získat je k podpisu Memoranda,“ popsal Rothröckl.

Konference „Národní park Podyjí – 25 let očima vědy“ je vyvrcholením série akcí k oslavě jubilea. Správa národního parku mimo jiné letos ve Znojmě a Hardeggu představila speciální putovní výstavu k výročí nebo uvedla půlhodinový dokument Obrázky z Podyjí. Na svém webu také například postupně uveřejňuje osm minidokumentů věnovaných různým fenoménům Podyjí.

Kontakty pro média:
David Grossmann, Správa Národního parku Podyjí
Tel.: +420 734 759 030
E-mail: grossmann@nppodyji.cz