Přijďte na odborné semináře o boji se suchem a ekologickými zátěžemi

Přijďte na odborné semináře o boji se suchem a ekologickými zátěžemi

Novou sérii tří půldenních seminářů zaměřených na boj se suchem a likvidaci ekologických zátěží připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Semináře se uskuteční na přelomu července a srpna v Ostravě, Praze a Brně. Určeny jsou starostům, zástupcům městských či krajských úřadů i poradenským firmám zpracovávajícím projektové žádosti.

Semináře jsou zaměřeny jednak na problematiku spojenou se současným nedostatkem podzemních vod a kvalitní pitné vody, druhou oblastí, které se budou věnovat, je odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace jejich havarijních stavů. Na seminářích budou představeny konkrétní možnosti řešení těchto problémů i aktuální možnosti, jak v uvedených oblastech získat dotaci. První seminář se bude konat 26. července v Ostravě, druhý 27. července v Praze, poslední pak druhého srpna v Brně. Semináře se uskuteční vždy v budově magistrátu těchto tří měst.

„Těmito semináři navazujeme na sérii seminářů o takzvaném chytrém hospodaření s vodou. Naším cílem je ukázat, jaké projekty dávají z hlediska vodního hospodářství smysl, a zároveň pomoci těm lidem v obcích, kde aktuálně trpí nedostatkem vody. Semináře jsme navíc obohatili i o tematiku odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanaci havarijních stavů, s nimiž se potýká nejedna obec a město v České republice. Problém to je zejména v těch případech, kdy není původce znečištění znám, neexistuje, nebo se nemá k nápravě,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na seminářích vystoupí odborníci z Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí i zástupci měst a obcí, kteří představí svůj pohled na problematiku nelegálních skladů a skládek odpadů i na řešení nedostatku pitné vody v regionu. Jejich vystoupení doplní zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, kteří podrobně představí aktuální dotační možnosti u projektů zaměřených na boj se suchem a zajištění dodávek kvalitní pitné vody a možnosti získání dotace na likvidaci akutních ekologických zátěží.

„Pro účastníky seminářů máme nachystány veskrze praktické informace o nabídce dotací z Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Určitý čas máme vyhrazen i pro individuální konzultace nad konkrétními projekty žadatelů o dotace,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Aktuálně jsou v oblasti zaměřené na vodu a odpady otevřeny dvě nabídky dotací z Národního programu Životní prostředí. Další nabídka, tentokrát z Operačního programu Životní prostředí, bude spuštěna na podzim letošního roku. Národní program Životní prostředí nabízí dotace jak na odstraňování nelegálních skladů odpadů i předcházení havarijních stavů spojených s ekologickými zátěžemi [1], tak třeba na realizaci průzkumných i ostrých vrtů zdrojů podzemních vod, včetně jejich napojení na stávající rozvod pitné vody [2]. Podporována je i úprava vody a vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.

„Účastníkům semináře podrobně představíme také chystanou podzimní 43. výzvu Operačního programu Životní prostředí, v níž si příjemci podpory rozdělí více než jednu miliardu korun na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody či výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody,“ dodává Valdman.

Na seminářích bude prostor i pro diskuzi a doplňující dotazy, na které budou odpovídat experti ze SFŽP ČR, MŽP a také České inspekce životního prostředí.

„Pevně věřím, že semináře nabídnou zájemcům o dotace užitečné informace, jak správně postupovat u projektů zaměřených na chytré hospodaření s vodou, tak u projektů zaměřených na odstraňování nelegálních skladů odpadů a nebezpečných ekologických zátěží,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vstup na seminář je pro registrované zdarma, registrovat se lze zde. V případě dotazů pište na seminare@sfzp.cz.

Místo a konání seminářů „Boj se suchem a ekologickými zátěžemi“:

· 26. července 2016 / Ostrava

o Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, sál zastupitelstva, 3. patro

· 27. července 2016 / Praha

o Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, sál zastupitelstva, 1. patro

· 2. srpna 2016 / Brno

o Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1, Sněmovní sál, 1. patro

 • Pozvánka na semináře o boji se suchem a ekologickými zátěžemi (PDF, 125 kB)
 • Poznámky:

  [1] Podrobné informace k výzvě č. 6/2016 z Národního programu Životní prostředí najdete zde.

  [2] Podrobné informace k výzvě č. 8/2016 z Národního programu Životní prostředí najdete zde.

  Kontakt pro média:
  Petra Roubíčková
  tisková mluvčí MŽP
  Tel.: +420 739 242 382
  E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

  Lucie Früblingová
  samostatné oddělení komunikace SFŽP ČR
  Tel.: +420 267 994 150
  E-mail: komunikace@sfzp.cz