Světový den vody 2016: sucho jako výzva dneška a pracovní příležitosti spojené s péčí o vodu

„V řešení aktuálních otázek sucha nejsme sami a proto je důležitá konstruktivní mezinárodní spolupráce. Otázku sucha proto otevíráme jak v Mezinárodní komisi pro ochranu řeky Dunaj, tak na platformě V4+2, kterým v roce 2016 ČR předsedá a to jak na expertní úrovni, tak mezi ministry členských států,“ řekl ministr Brabec na slavnostním setkání vodohospodářů, které každoročně ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství pořádá Svaz vodního hospodářství ČR. Na této odborné konferenci, konané u příležitosti Světového dne vody s letošním mottem „Voda a pracovní příležitosti“, se dnes již po dvacáté druhé sešli představitelé vodohospodářských společností a podniků, státní správy, samosprávy, vědeckých institucí a vysokých škol.

Světový den vody nese pro letošní rok podtitul Voda a pracovní příležitosti. Ve svém vystoupení ministr Brabec zmínil téma pracovních příležitostí v souvislosti s aktuálně řešenými tématy v oblasti vodního hospodářství ČR, kterými jsou novela vodního zákona, sucho a předsednictví ČR pro rok 2016 v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje.

„Mezi významné legislativní aktivity v letošním roce bude určitě patřit dokončení novely vodního zákona, který je základním legislativním nástrojem v oblasti vodního hospodářství. Cílem navržené novelizace je dlouhodobé zlepšení funkce poplatků sloužících, jako ekonomický nástroj, k ochraně limitovaného množství povrchových a podzemních vod a jejich kvality, vzhledem k předpokládaným klimatickým změnám, se kterými je spojena pravděpodobnost srážkového deficitu a následného výskytu sucha,“ zdůraznil dnes na tradičním setkání vodohospodářů ministr Richard Brabec.

Světový den vody se ke zvýšení povědomí o významu vody a udržitelném nakládání s vodními zdroji od roku 1993 koná vždy 22. března. Oslavovat den vody na mezinárodní úrovni doporučila v roce 1992 konference OSN o životním prostředí a rozvoji. Valné shromáždění OSN poté vyhlásilo 22. března 1993 prvním Světovým dnem vody. Více na oficiálních stránkách.

Svaz vodního hospodářství ČR pořádá každoročně k připomenutí Světového dne vody profesní a kulturní akce (více na http://www.nase-voda.cz/svetovy-den-vody-2016-prehled-doprovodnych-akci/). Jednou z nich je právě dnešní slavnostní setkání vodohospodářů, které konalo v prostorách Kongresového centra Praha. Za MŽP na konferenci vystoupil i náměstek ministra Jan Kříž s informacemi o možnostech financování vodohospodářských projektů v Operačním programu Životní prostředí 2014+a Národním programu Životním prostředí. Náměstek Kříž mimo jiné zmínil i novinku v OPŽP 2014+, a to dotace na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků.

Před čtyřmi dny se ke Světovému dni vody konala konference, která odborníky a veřejnost seznámila i s nově vytvořenou webovou stránkou vodazakladzivota.cz na podporu informovanosti odborné i laické veřejnosti o aktuální vodní problematice.

Více na stránkách MŽP.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz