Roste ve vaší obci Strom roku 2016?

Roste ve vaší obci Strom roku 2016?

Jubilejní patnáctý ročník celostátní ankety Strom roku opět hledá stromy se zajímavým příběhem. Anketa je příležitostí, jak získat pro strom odborné ošetření, nebo finance na výsadbu nových stromů. Z došlých přihlášek totiž porota vybere dvanáct finalistů, kteří budou moci soutěžit o přízeň veřejnosti ve zpoplatněném hlasování. Vítězný strom navíc postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku. Uzávěrka návrhů do ankety, kterou každoročně pod záštitou Ministerstva životního prostředí pořádá Nadace Partnerství, je 30. dubna.

„Mnozí lidé si neuvědomují, jak moc stromy ke svému životu potřebujeme, jak dlouho trvá, než z malé sazeničky vyroste mohutný strom, kolik péče a ochrany je k tomu zapotřebí. Anketou Strom roku chceme připomenout význam starých stromů a zároveň podpořit péči o tyto stromy, aby nám mohly poskytovat stín ještě dlouhou dobu,“ říká Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

Díky hlasování v anketě mohlo být například v loňském roce ošetřeno pět stromů, čímž se dosáhlo zlepšení jejich zdravotního stavu a vitality. V blízkosti čtyř finálových stromů proběhly nové výsadby. U dvou stromů přibyla lavička, na níž mohou návštěvníci rozjímat. Účast stromu v anketě navíc pomohla stmelit komunitu a motivovala obyvatele, aby se více zajímali o přírodu ve svém okolí.

Navrhnout kandidáta na Strom roku 2016 může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sousedé, učitelé se školáky, spolky, sdružení i celé obce. Do finálového hlasování postoupí 12 stromů. Vítězný strom Nadace Partnerství ocení 20. října, kdy se v České republice slaví Den stromů. Vítěz získá odborné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a nominuje se do evropského kola.

Jak přihlásit strom do ankety:

1. Zjistěte základní parametry stromu (druh, stáří, obvod kmene, lokalita, GPS souřadnice atd.).

2. Vypátrejte z kronik, knížek i od pamětníků příběh stromu, nebo nechejte školáky vymyslet vlastní.

3. Pořiďte fotografie stromu.

4. Zapojte do tvorby přihlášky školu, spolky i nadšence všech generací.

5. Vymyslete, co byste udělali s výtěžkem hlasování (ošetření stromu, výsadby, naučná cedule apod.).

6. Odešlete přihlášku do 30. dubna na stromroku@nap.cz.

Podrobnosti o tom, jak strom přihlásit, jsou od 21. března dostupné na stránkách národní ankety.


Kontakt pro média:
Andrea Krůpová
koordinátorka Evropského stromu roku
Tel.: +420 775 856 359
E-mail: andrea.krupova@nap.cz