Program LIFE na Veletrhu Věda Výzkum Inovace v Brně 9. – 11. 3. 2016

Program LIFE na Veletrhu Věda Výzkum Inovace v Brně 9. – 11. 3. 2016

Program LIFE bude prezentován od 9. do 11. března 2016 v Brně na 1. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Komunitární program LIFE finančně podporuje uvádění inovací do praxe, a to takových, které se zabývají řešením environmentálních problémů. Za dobu existence programu LIFE z něj bylo podpořeno více než 4000 projektů zabývajících se ekoinovacemi stejně jako ochranou životního prostředí a klimatu.

Ministerstvo životního prostředí jakožto národní kontaktní místo programu LIFE v ČR bude mít na veletrhu svůj výstavní prostor v sekci Podpora vědy a výzkumu nedaleko pódia C, kde uvítá zájemce o základní informace o programu LIFE i zkušené předkladatele projektů. Plán výstavních ploch.

Veletrh se koná na brněnském výstavišti BVV (Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika), více o veletrhu najdete na tomto odkazu.

Kromě prezentací programu LIFE proběhne 9. března od 13.30 hod. prezentace projektu LIFE Medetox, který se již od roku 2010 zabývá inovacemi v měření emisí naftových motorů, a 10. března od 10.25 hod. projektu LIFE2Water, který se věnuje dočišťování odpadních vod. více o Medetox na tomto odkazu a zde LIFE2water.

O programu LIFE

Program LIFE je otevřen všem právnickým osobám. Základním rysem projektů LIFE je inovativnost a kreativita. Žádosti jsou velmi náročné na přípravu i vzhledem k celoevropské konkurenci jejich předkladatelů. Typický projekt má rozpočet 1-3 mil. eur. Realizovat projekt přináší spoustu podnětů pro rozvoj organizace a zároveň je známkou její prestiže. LIFE je tak určen spíše ambiciózním a zkušeným žadatelům s vizí konkrétní uplatnitelné změny životního prostředí či klimatu, která bude odpovídat projektovému tématu/politické prioritě programu. Tato změna musí zároveň přinést přidanou hodnotu v kontextu EU. Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU i národním zdrojům financování.

Komunitární program LIFE