MŽP od března nabídne veřejnosti informace z papírové úřední desky elektronicky. Na dotykovém panelu

MŽP od března nabídne veřejnosti informace z papírové úřední desky elektronicky. Na dotykovém panelu

Ministerstvo životního prostředí zlepšuje své služby pro veřejnost. Od 1. března nabídne občanům své informace z papírové úřední desky umístěné před vchodem do budovy MŽP nově v elektronické podobě na speciálním dotykovém panelu. Podobné elektronické desky slouží dnes jak v institucích státní správy, tak i například k informování zákazníků v řadě obchodních center.

Nově instalovaná elektronická úřední deska na ministerstvu vyřeší aktuální problém s nedostatečnou kapacitou staré papírové vývěsky. Stávající úřední deska totiž už nepostačuje na umisťování aktuálních informací kvůli rychle se vyvíjející a měnící legislativě v oblasti životního prostředí či nově zveřejňovaným informacím dle zákona o státní službě, který začal platit v loňském roce.

Cílem ministerstva je veřejnosti podobně jako některé jiné instituce veřejné správy (např. městské úřady) snadnou a uživatelsky přátelskou formou zprostředkovat informace, které už nyní mohou najít také na úřední desce na webových stránkách MŽP. Patří mezi ně různé právní předpisy jako například informace o nových či měnících se vyhláškách, průběhu a výsledcích řízení souvisejících s posuzováním záměrů na životní prostředí, tzv. EIA, a mnoho dalších.

Novou dotykovou elektronickou desku najdou občané hned vpravo u vchodu do budovy ministerstva. Stávající papírové vývěsky z vnější strany MŽP resort využije k zveřejňování dalších pro veřejnost užitečných informací z dění v oblasti životního prostředí.


Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz