Evropská kosmická agentura spustila registraci na konferenci Living Planet Symposium 2016

Evropská kosmická agentura spustila registraci na konferenci Living Planet Symposium 2016

Ve dnech 9. – 13. května 2016 se v Kongresovém centru Praha uskuteční rozsáhlá mezinárodní konference Living Planet Symposium 2016. Konferenci pořádá Evropská kosmická agentura (ESA) a je zaměřená na pozorování Země, družicový průzkum Země a využití družicových snímků. Resorty Ministerstva životního prostředí spolu, Ministerstva dopravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělily záštitu nad akcí. Registrace na tuto akci začala minulý týden.

Cílem sympozia je představit výsledky misí pro pozorování Země v nejrůznějších oborech. Konference se zaměří na klíčová témata v oblastech životního prostředí blízkého Zemi, monitoringu životního prostředí, klima a meteorologie, oceánografie, kryosféry, atmosféry, geodézie, geologie a krajinného pokryvu, sledování území, zemědělství, lesnictví, globální vegetace, sledování infrastruktury a městské oblasti, podpory řešení mimořádných situací a nebezpečí, jako jsou například povodně, požáry, hurikány, sucho, zemětřesení a sesuvy půdy. Mezi vědecká témata bude patřit zejména otevřená věda a její nástroje, tematické platformy, otevřené vzdělávání, vizualizace dat, virtuální věda aj. Vědeckým otázkám se bude věnovat také sledování gravitačního a magnetického pole Země, modelování atmosféry, budou diskutovány záměry nových kosmických programů pro pozorování Země.

Předpokládá se účast více než 2500 odborníků na družicový průzkum Země z celosvětově uznávané vědecké komunity a zahraničních firem z více než 44 zemí světa, převážně však z Evropy. Sympozium osloví široké spektrum odborné i laické veřejnosti, skrze School Lab také studenty a žáky základních škol. Konferenčním jazykem je angličtina, registrace není zpoplatněná.

Více informací o tematickém zaměření a organizaci konference naleznete na tomto odkazu. Ke stažení je k dispozici také program sympozia.

Zájemci o účast z řad odborné i laické veřejnosti se mohou po předchozím přihlášení k uživatelskému účtu ESA přihlásit nejpozději do 22. dubna 2016 na tomto odkazu.