Pozvánka na seminář na téma "Nová právní úprava národních parků v novele zákona o ochraně přírody a krajiny"

Pozvánka na seminář na téma

Zveme vás na seminář

pořádaný Ministerstvem životního prostředí

na téma

„Nová právní úprava národních parků obsažená v novele zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (sněmovní tisk 501)“

který se koná ve čtvrtek 25. února 2016 od 9.30 hodin.

v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na adrese Sněmovní 1, Praha 1- Malá Strana, v místnosti č. 205.

Program semináře:

Od 9.00 – registrace

9.30 – 10.30 – úvodní část:

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí

Ing. Vladimír Mana, náměstek ministra pro řízení sekce státní správy

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Ing. Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP

Představení návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 501), účel a cíle návrhu, zásadní

změny a nové instituty právní úpravy národních parků, přínosy navrhovaných změn pro ochranu přírodních hodnot a pro obyvatele a návštěvníky.

10.30 – 11.00 – diskuse

11.00 – 11.30 – přestávka na kávu

11.30 – 13.00 – diskuse

Předpokládané ukončení semináře je ve 13.00 hodin.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti na e-mailové adrese: akce@mzp.cz.


Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz