OSN hledá fotografie do nové publikace

OSN hledá fotografie do nové publikace

Výzvu fotografům vyhlásil Program OSN pro životní prostředí. Do své publikace o životním prostředí hledá vhodné ilustrační fotografie. Snímky mají odrážet provázanost ekonomiky, společnosti a životního prostředí v evropském regionu. Autoři vybraných fotografií budou v publikaci řádně kreditováni, výběr je však bez nároku na finanční odměnu. Přihlašování fotografií trvá do 1. března 2016.

Výzvu organizuje a publikaci vydává UNEP (Program OSN pro životní prostředí). Podrobné informace a přihlášku naleznete zde na webových stránkách UNEP v anglickém jazyce . Vybrané fotografie se stanou součástí Zprávy o životním prostředí širšího evropského regionu, která bude slavnostně zveřejněna na ministerské konferenci procesu Životní prostředí pro Evropu v červnu 2016.

Mezi témata, která by měly fotografie pozitivně nebo negativně ilustrovat, patří například zelená města, kvalita ovzduší, obnovitelná energie a ohrožení změnou klimatu. Všechny musí být pořízené v Evropě. Vybrané fotografie může UNEP použít také ve svých dalších publikovaných materiálech. Do výběru se hlásí přímo autoři fotografií, a to starší 18 let.

UNEP (United Nations Environment Programme) je mezinárodní organizace pro záležitosti životního prostředí. ČR je od svého vzniku jejím aktivním členem. UNEP vždy s odstupem několika let vydává publikaci hodnotící stav světového životního prostředí, tzv. Global Environment Outlook (odtud zkratka GEO) - Globální výhled životního prostředí. První vyšla v roce 1997 a poslední GEO-5 před 4 lety. Připravovaná GEO-6 se očekává v roce 2018. Během její přípravy probíhá analýza různých opatření a revize dat o životním prostředí. Tohoto procesu se účastní stovky odborníků z celého světa, včetně zástupců z České republiky. Kromě hlavní celosvětové publikace jsou vydávány i dílčí tematické a regionální zprávy. Během letošního roku se dokončují práce na regionálních zprávách tak, aby mohly být představeny v květnu 2016 na mezinárodní konferenci životního prostředí UNEA-2. Právě do regionální zprávy o panevropském životním prostředí se nyní hledají nejvhodnější ilustrační fotografie.

S případnými dotazy se obracejte na Filipa Vrlíka (E-mail: filip.vrlik@mzp.cz) z odboru mezinárodních vztahů MŽP.

Popisek k fotu: Sup bělohlavý na obrázku Sergeje Derelleva


Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz