Sucho bude pokračovat nejméně 14 dní

Sucho bude pokračovat nejméně 14 dní

I v následujících týdnech bude dle meteorologické předpovědi srážek poskrovnu, vyskytovat by se měly jen ojedinělé bouřky a přeháňky. Sucho v půdě a na povrchových tocích tak bude pokračovat. Průtoky budou setrvalé nebo nadále velmi zvolna klesající. V případě podzemních vod lze očekávat nadále mírný pokles hladin.

Velmi teplé a suché počasí z června a července pokračuje i na začátku srpna. Od počátku roku napršelo přibližně o 150 mm méně, než odpovídá dlouhodobému normálu, což je téměř třetina celkových srážek. Červenec se také do historie zapíše jako třetí nejteplejší na území ČR od roku 1934.

Sucho v půdě (vlhkost je nižší než 30 % využitelné vodní kapacity půdy) do hloubky 20 cm nadále panuje na naprosté většině území s výjimkou horských poloh, navíc na velké části Jihočeského kraje, středního a horního Polabí se vlhkost půdy pohybuje na hodnotách tzv. bodu vadnutí, který je limitem pro usychání rostliny. Sucho na většině území převládá i v hlubších vrstvách půdy, nejvíce zasažené jsou oblasti na jihu Moravy a také v části Polabí.

Průtoky ve vodních tocích jsou velmi malé, většinou dosahují hodnot v rozmezí od 10 do 50 % dlouhodobých průměrů pro měsíc srpen, ještě nižší hodnoty jsou zaznamenány například na přítocích středního Labe, střední Vltavy a v povodí Lužnice. Přitom na některých vyhodnocovaných profilech jsou dosažena průtoková minima pro daný den za celou dobu pozorování; jedná se o Labe v profilech Jaroměř a Přelouč, Orlici v Týništi nad Orlicí, Mrlinu ve Vestci, Lužickou Nisu v Liberci, Kamenici ve Hřensku, Ostružnou v Kolinci, Blanici v Heřmani, Otavu v Písku, Lužnici v Klenovicích, Úterský potok, Bělou v Mikulovicích, Moravici ve Velké Štáhli, Moravu v Moravičanech a Bečvu v Dluhonicích.

Bouřky a přeháňky, které se ojediněle vyskytují, vedou pouze ke krátkodobým a většinou malým vzestupům hladin menších toků, po nichž dochází k rychlým poklesům na původní hodnoty.

Dlouhodobé trvání sucha se již významně promítlo i do stavu podzemních vod, kde již 54 % sledovaných mělkých vrtů pokleslo na úroveň hodnocenou jako silné až mimořádné sucho.

Výhled

Nejnovější předpověď ČHMÚ v následujících 10 dnech očekává výrazně nadprůměrnou teplotu vzduchu. V maximech bude většinou přesahovat 30 °C, v některých dnech i 35 °C a v extrémech může vyšplhat až na 39 °C. Dle předpovědí z Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí bude i druhá polovina srpna teplotně nadprůměrná.

Srážky, které se do poloviny srpna očekávají, budou jen sporadické, v podobě bouřek a přeháněk, které se budou vyskytovat nerovnoměrné s velkými lokálními rozdíly.

Stav sucha tak bude v průběhu srpna i nadále pokračovat jak v půdě, což je spojeno s přetrvávajícím nebezpečím vzniku požárů, tak i v případě extrémně malých průtoků na vodních tocích a klesajících hladin podzemních vod. Pokud se tato předpověď naplní, bude období červenec-srpen 2015 nejteplejší a nejsušší od začátku meteorologických pozorování na území ČR.

Vlně veder a pokračujícímu suchu je třeba přizpůsobit své chování v podobě dodržování pitného režimu, omezení pobytu na přímém slunci, vyvarování se používání otevřeného ohně a dalších rizikových činností pro vznik požárů, omezení nadbytečné spotřeby vody aj.

Informace o aktuálním vývoji meteorologické a hydrologické situace najdete na adrese ČHMÚ, kde je speciální sekce věnovaná monitorování sucha.