Jak postupovat při odstraňování rizikových alkoholických nápojů?

Ministerstvo životního prostředí doporučuje občanům a podnikatelům následující nakládání s rizikovým alkoholem.

OBČANÉ:

 • odkládají odpady na místa určená obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů - sběrné dvory nebo mobilní sběr nebezpečných odpadů v obcích,
 • odkládají podezřelé lihoviny na sběrných dvorech zdarma,
 • získají informace o nejbližším sběrném dvoře na obecním úřadu nebo je lze nalézt na webových stránkách obce.

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY, PROVOZOVATELÉ RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A BARŮ A DALŠÍ:

 • předávají tyto odpady odpadovým společnostem oprávněným k nakládání s nebezpečnými odpady níže uvedených katalogových čísel nebo přímo do zařízení pro odstraňování nebezpečných odpadů, tj. přímo oslovit odpadové firmy zabývající se odstraňováním nebezpečných odpadů,
 • zjistí na obecních úřadech odborech životního prostředí, kde se v jejich blízkosti nachází nejbližší sběrný dvůr oprávněný přijímat také odpady od podnikajících subjektů za úplatu,
 • mohou nechat analyzovat podezřelé lihoviny v laboratoři, přičemž orientační cena za 1 stanovení je cca 350 – 400 Kč, odstranění podezřelé lihoviny ve skleněném obalu ve spalovně nebezpečných odpadů je odhadováno na 6 – 12 Kč za kg bez DPH a bez přepravy do zařízení, odstranění rizikových alkoholických nápojů je doporučeno ve spalovnách nebezpečných odpadů www.chmu.cz
 • získají informace o oprávněných odpadových společnostech na obecních úřadech, obecních úřadech s rozšířenou působností nebo krajských úřadech, odborech životního prostředí.

MŽP doporučuje občanům sledovat průběžně aktuální informace k nakládání s odpadními rizikovými alkoholickými nápoji.

Odkaz na zařízení v kraji:

Doporučujeme na níže uvedených webových stránkách v prvním kroku zadat v odkazu „Ruční nadefinování podmínek“ katalogové číslo odpadu 160305 nebo 200113, poté bude zobrazen seznam zařízení ke sběru nebo odstranění tohoto odpadu v daném kraji.


Ústecký kraj

websouhlasy.kr-ustecky.cz

Kraj Vysočina

extranet.kr-vysocina.cz

Jihomoravský kraj

www.kr-jihomoravsky.cz

Královéhradecký kraj

websouhlasy.inisoft.cz

Středočeský kraj

www.stredoceske-odpady.cz
pro firmy - zadat kód 16 03 05

Pardubický kraj

websouhlasy.inisoft.cz

Moravskoslezský kraj

iszp.kr-moravskoslezsky.cz

Jihočeský kraj

websouhlasy.kraj-jihocesky.cz

Liberecký kraj

www2.kraj-lbc.cz

Zlínský kraj

websouhlasy.inisoft.cz

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Praha

Odkaz na zařízení v kraji

Olomoucký kraj

http://kuokn.kr-olomoucky.cz/websouhlasy/

Plzeňský kraj

www.plzensky-kraj.cz
http://websouhlasy.plzensky-kraj.cz

Zařazení odpadních rizikových alkoholických nápojů podle Katalogu odpadů:

 • od občanů jako odpad katalogového čísla 20 01 13* - Rozpouštědla (nebezpečný odpad), nebo
 • od distributorů, firem a podnikajících osob jako odpad katalogového čísla 16 03 05* - Organické odpady obsahující nebezpečné látky (nebezpečný odpad).

Zařazení prázdných odpadních obalů (dle materiálu) od rizikových alkoholických nápojů podle Katalogu odpadů oprávněnými osobami podle zákona o odpadech:

 • 15 01 02 Plastové obaly
 • 15 01 04 Kovové obaly
 • 15 01 07 Skleněné obaly

Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP
Mobil: 606 111 060
Email: matyas.vitik@mzp.cz