Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil Poslanecké sněmovně Zprávu o životním prostředí za rok 2010

Zpráva je důležitým zdrojem informací o jednotlivých složkách životního prostředí. Ty následně slouží k návrhu opatření, které vedou ke zlepšení situace v dané oblasti.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil každoroční Zprávu o stavu životního prostředí do Poslanecké sněmovny. Senátu byla zpráva předložená minulý týden ve čtvrtek.

Zpráva za rok 2010 obsahuje soubor 39 klíčových indikátorů včetně jejich vyhodnocení. Jako každoročně jsou ve Zprávě nastíněny pozitivní a negativní trendy současného vývoje životního prostředí, a to v následujících oblastech: ovzduší a klima, vodní hospodářství a jakost vody, biodiverzita a ekosystémové služby, lesy a krajina, průmysl a energetika, doprava, půda a zemědělství, odpady a materiálové toky, zdraví a financování ochrany životního prostředí.

Poslanecká sněmovna, stejně jako Senát, vzala Zprávu na vědomí.

Celá zpráva je ke stažení na http://www.mzp.cz/cz/zprava_zivotni_prostredi_2010.


Kontakt pro více informací:

Matyáš Vitík

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP

Mobil: 606 111 060

Email: matyas.vitik@mzp.cz