Hydrometeorologická situace dne 17.5. 2010 ve 14:00 hod.

Meteorologická situace:

Počasí u nás bude i nadále ovlivňovat tlaková níže, jejíž střed se bude udržovat nad Ukrajinou.

Očekáváme, že vydatné srážky v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji budou i nadále pokračovat.

Předpokládáme, že od pondělního (17.5.) dopoledne do úterní 18. hodiny naprší v oblastech postižených povodněmi 10 až 50 mm, na severním návětří Jeseníků kolem 50 mm.

V Beskydech a jejich nejbližším okolí spadne do úterní šesté hodiny ranní 60 až 110 mm, během úterního dne od 6. do 18. hodiny dalších 20 až 40 mm, v součtu tedy 80 až 150 mm, nejvíce na severním návětří hor.

K výraznějšímu slábnutí srážkové činnosti by mělo docházet během úterního večera a v noci na středu. Od čtvrtka se budou vyskytovat už jen místní přeháňky.

Hydrologická situace:

Úroveň 3. SPA byla překročena na tocích v povodí Odry, zejména v beskydské části povodí, a v povodí Bečvy. Na Bečvě, Lubině, Ostravici a Olši průtok již přesáhl úroveň 50letého průtoku. Ráno došlo k poklesu intenzity srážek, což se projevilo místně zpomalením či pozastavením vzestupů na některých tocích. Nadále při očekávaném zesílení srážek však očekáváme opětovné vzestupy během pondělí, zejména v povodí Olše, Ostravice, Bečvy a na dalších menších tocích v povodí Odry (především v Beskydech a jejich podhůří)!!

Nebezpečné z hlediska dalších možných vzestupů jsou úhrny o intenzitě více než cca 7 až 10 mm za hodinu, a to po dobu více než 2-3 hodiny. Pokud se takovéto intenzity budou nadále vyskytovat, dojde pravděpodobně k opětovným vzestupům, v takovém případě by pak, dle aktuální předpovědi srážek, měly kulminace hladin na horních tocích nastat pravděpodobně nejpozději v průběhu noci na úterý, nebo ve středu dopoledne.

Překročení úrovně 3. SPA předpokládáme vlivem dotoku i na dolní Moravě, jinde na Moravě a ve Slezsku mohou hladiny toků dosáhnout úrovně 1. až 2. SPA.

Aktuální výskyt stupňů povodňové aktivity v jednotlivých ucelených povodích ke 14. hodině:

Povodí Odry:

III. SPA:

Odra - Bohumín

Olše - Věřňovice

Olše - Český Těšín

Ostravice - Ostrava

Ostravice - Sviadnov

Lubina - Petřvald

II. SPA:

Odra - Svinov

Povodí Moravy:

III. SPA:

Bečva - Teplice nad Bečvou

Bečva - Dluhonice

Rožnovská Bečva - Rožnov pod Radhoštěm

Rožnovská Bečva - Valašské Meziříčí

Moštěnka - Prusy

Morava - Strážnice

II. SPA

Vsetínská Bečva - Jarcová

Morava - Kroměříž

Morava - Spytihněv

Morava - Lanžhot

Další informace najdete zde:

Závěr:

V důsledku přetrvávajících intenzivních srážek budou všeobecně i během dne pokračovat vzestupy hladin, případně na malých tocích kolísání hladin místy výrazně nad úrovní 3. SPA. Povodňová komise Moravskoslezského kraje vyhlásila na celém území kraje stav ohrožení. Povodňová komise Zlínského kraje vyhlásila pro dnešní den stav ohrožení pro úsek toku Moravy na území Zlínského kraje. V dopoledních hodinách zasedala taktéž povodňová komise Olomouckého kraje a vyhlásila pro území ORP Hranice, Lipník a Přerov stav ohrožení.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP