Národní výzva k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a na spolufinancování projektů do výzvy programu LIFE

Dne 23. 3. 2017 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a o národní kofinancování pro tradiční projekty předkládané do řádné výzvy programu LIFE v roce 2017. Výzva je stanovena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí max. 200 000 Kč na jeden projekt. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 15 % z konečných celkových způsobilých výdajů koordinujícího příjemce a jeho českých partnerů a zároveň ne více než 10 mil. Kč na jeden projekt.

Přihlášku do národní výzvy lze podat nejpozději do 6. dubna 2017 do 23:59 hod. na e-mailovou adresu life@mzp.cz. Koncept je možné zasílat do 5. května 2017 do 23:59 hod. na e-mailovou adresu life@mzp.cz. Konečný termín pro podání žádostí je 22. června 2017 do 16:30 hod. na podatelnu MŽP nebo poštou na adresu Ministerstvo životního prostředí, Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10. Více informací naleznete v textu výzvy níže.

Stáhněte si...

Materiály a prezentace pro žadatele